بازاریابی

گروه صنعتی سمکو در نظر دارد در زمینه ی فروش از افرادی متعهد و آشنا با روشهای مؤثر در فروش دعوت به همکاری نماید.

درصورت تمایل تکمیل فرم اجباریست.

 

نام
نام خانوادگی
نام پدر
محل صدور
شماره شناسنامه
کد ملی
شغل پدر
تاریخ تولد
گروه خونی
مذهب
وضعیت نظام وظیفه :
نوع معافیت :
آیا سابقه بیماری خاص دارید؟
توضیحات
آیا سابقه کیفری دارید؟
توضیحات
وضعیت تعاهل :
تعداد فرزندان :
تعداد افراد تحت تکفل :
در صورت اشتغال به کار قادر به ارائه تضمین ملکی یا سفته می باشید؟
معلومات زبان خارجی با ذکر نوع آن:
گواهینامه رانندگی :
مشخصات تحصیلی :
آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تحصیلی
محل تحصیل :
معدل
لطفا خلاصه ای از سوابق کاری خود با ذکر نام موسسه ، نوع شغل ، تاریخ شروع و پایان کار ، حقوق و مزایا و علت خاتمه کار در کادر زیر وارد نمایید.
سوابق کاری (هر سابقه شغلی در یک خط نوشته شود) :
لطفا دوره های آموزشی ، تخصصی را که طی نموده اید با ذکر نام دوره،نام آموزشگاه و مدت دوره به مختصرا شرح دهید :
دوره های آموزشی (هر دوره در یک خط نوشته شود) :
مشخصات دو نفر معرف که در صورت نیاز بتوانند چک یا سفته ضمانت کار امضا کنند را در زیر قید فرمایید :
نام و نام خانوادگی :
شغل :
آدرس و شماره تماس :
نام و نام خانوادگی :
شغل :
آدرس و شماره تماس :
مشخصات شخصی را که باید در مواقع ضروری از وضع شما مطلع نمود را قید فرمایید :
نام و نام خانوادگی :
نسبت:
آدرس و شماره تماس :
آدرس محل سکونت :
شماره تماس :
تخصص :
شغل مورد نظر :
میزان حقوق درخواستی :
اینجانب تعهد مینمایم که مطالب و اطلاعات درج شده کاملا صحیح بوده و چنانچه خلاف آن ثابت شود مسئولیت آن متوجه اینجانب می باشد.