معرف ما باشید

در نظر داریم به مشتریانی که پروژه های متعددی به شرکت معرفی کنند، مبلغی از سود شرکت تحت عنوان پورسانت اختصاص دهیم.