مجری انواع بالابر در شیراز
مجری انواع بالابر در شیراز

طراحی انواع بالابرهای ثابت گیربکسی ، هیدرولیکی به صورت جک فشاری و هیدرولیکی به صورت جک کششی

مجری انواع آسانسور در شیراز
مجری انواع آسانسور در شیراز

طراحی و اجرای انواع آسانسورهای هیدرولیک و هوم لیفت برای مکانهایی که محل آسانسور تعبیه نشده است و آسانسورهای کششی، و کسب مجوز استاندارد آسانسور درصورت درخواست متقاضی

مجری پارکینگ مکانیزه در شیراز
مجری پارکینگ مکانیزه در شیراز

طراحی انواع کارلیفت و پارکینگهای مکانیزه با ظرفیتهای درخواستی برای ابعاد مورد نظر