بالابر با سیستم اهرمی بدون نیاز به ریل و گیربکس
بالابر با سیستم اهرمی بدون نیاز به ریل و گیربکس

در این نوع سیستم همان گونه که در تصویر مشاهده میفرمایید ، نیازی به ریل و گیربکس نیست و برای مکان هایی که استفاده از فضای بالابر هنگامی که از