بالابر با ریل جمع شو
بالابر با ریل جمع شو

در برخی مکان ها از جمله فروشگاه ها ، امکان نصب بالابر ( ریل آن ) کنار دیوار وجود ندارد و از طرفی هماهنگی با دکوراسیون و حتی استفاده مناسب